Warunki gwarancji

Rusztowanie Levvel Solid zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą EN 1004. Wszystkie części spełniają wymagania określone wyżej wymienioną normą.

Firma Levvel zastrzega sobie oraz informuje:

• Wszelkie naprawy, wymiany produktów lub dostarczenie części zamiennych, realizujemy po wcześniejszej weryfikacji uszkodzeń, w celu rozpatrzenia reklamacji Levvel zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyrobu we własnym laboratorium jakościowym.

• Klient ponosi koszty wykonania badań w niezależnej jednostce w przypadku gdy: wyniki badań wykażą użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi produktu oraz jeżeli Levvel oferował wymianę lub naprawę produktu bez dodatkowych kosztów dla klienta.

• Roszczenia gwarancyjne są wyłączone jeśli szkoda powstawała z powodu nie stosowania się do instrukcji obsługi produktu lub normalnego zużycia.

• Stosowanie nieoryginalnych lub własnoręcznie zmodyfikowanych części skutkuje utratą gwarancji.

• Wszelkie wady wynikające z transportu niezwłocznie należy zgłosić do dostawcy w przeciwnym razie gwarancja nie będzie uznana. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Levvel lub jego przedstawiciela wraz z załączeniem kompletu dokumentów (paragon, faktura , protokół szkody wystawiony przez kuriera).

• Zgłoszenie reklamacyjne do Levvel lub do przedstawiciela Levvel powinno nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu się wady, nie dłużej niż 14 dni od jej wykrycia. Dowód zakupu musi być dostarczony do Levvel lub przedstawiciela Levvel.

Zobacz również: