Nowość – zestaw do bezpiecznego montażu

Podstawowym zagadnieniem związanym z pracami na wysokości jest bezpieczeństwo. Każda osoba pracująca na wysokości jest jeszcze bardziej narażona na wypadek. Przepisy prawa pracy szczegółowo regulują te sprawy. Dlatego ważny jest wybór odpowiedniego rusztowania. Jedną z przyczyn wypadków przy pracy jest brak lub zły stan urządzeń ochronnych. Należy sobie zdać sprawę z tego, że takim urządzeniem jest rusztowanie.

Naszym priorytetem jest zmniejszenie występowania wypadków z udziałem rusztowań mobilnych. W tym celu wprowadzamy razem z nowymi systemami Solid i EasyGate zestaw do bezpiecznego montażu.