Praca na rusztowaniu – o czym warto pamiętać?

Praca na rusztowaniu a bezpieczeństwo. O czym warto pamiętać?

Choć rusztowania są konstrukcjami stabilnymi i mocnymi, aby były w pełni bezpieczne dla pracowników i osób znajdujących się w ich pobliżu, konieczne jest dostosowywanie się do obowiązujących przepisów i zasad. Rygorystyczne przestrzeganie przepisów BHP w pracy na wysokościach jest jedynym sposobem, by mieć pewność, że życiu i zdrowiu robotników nic nie zagraża. Pracować na rusztowaniu powinny wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. O czym należy więc wiedzieć przy pracy na rusztowaniach?

Kiedy praca na rusztowaniu jest zabroniona?

W niektórych przypadkach nawet przestrzeganie przepisów BHP jest niewystarczające. Zasady jasno bowiem określają, kiedy praca na rusztowaniu jest całkowicie zabroniona. Dotyczy to sytuacji, w których:

 • wiatr osiąga prędkość 10 m/s,
 • występuje gołoledź,
 • zapadł zmrok, a miejsce pracy nie jest w żaden sposób doświetlane,
 • występuje mgła.

Do obowiązków kierownika budowy należy przeprowadzenie odbioru technicznego konstrukcji rusztowania. Powinno to zostać odnotowane w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Praca na rusztowaniu a zasady BHP

Każdy pracownik dopuszczony do pracy na rusztowaniach powinien posiadać ukończone szkolenia wysokościowe i aktualne badania lekarskie, które dowodzą braku przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokościach. Oprócz tego pracownik musi:

 • posiadać odpowiedni ubiór roboczy,
 • posiadać środki ochrony indywidualnej,
 • poznać instrukcje bezpiecznej obsługi urządzeń, z którymi ma do czynienia.

Każdy z robotników musi przestrzegać zasad dotyczących prawidłowego użytkowania rusztowania. Zabronione jest wchodzenie na konstrukcję w inny sposób niż po drabinkach przeznaczonych do tego celu. Rusztowania jezdne nie powinny być wykorzystywane do przewożenia osób. Pracownicy mogą na nim przebywać wyłącznie, gdy zostały zablokowane hamulcami.

Bezpieczna praca na rusztowaniu – zasady i przepisy BHP

Przepisy BHP dotyczą nie tylko pracy na rusztowaniach, ale również budowy i montażu konstrukcji. Zgodnie z przepisami rusztowanie może zostać wzniesione wyłącznie na stabilnym, wyprofilowanym podłożu. Dokumentacja producenta rusztowania aluminiowego powinna zawierać informacje takie jak: liczba i rozmieszczenie zakotwień czy wielkość siły kotwiącej. Na konstrukcji powinna znaleźć się tabliczka z informacją o osobie odpowiedzialnej za budowę rusztowania oraz o maksymalnym obciążeniu pomostów. Wokół rusztowania należy wydzielić odpowiednią strefę niebezpieczną o szerokości min. 6 metrów. Tylko w momencie odnotowania odbioru rusztowania przez kierownika budowy, konstrukcja może zostać oddana do bezpiecznego użytku.

Praca na rusztowaniu – dodatkowe zabezpieczenia rusztowania

Niezbędne jest, aby rusztowania modułowe i rusztowania aluminiowe zostały w odpowiedni sposób zabezpieczone przed przewróceniem. W tym celu wykorzystywane są zastrzały bądź kotwy. Pomost z kolei należy zabezpieczyć przed przesunięciem i otoczyć odpowiednimi barierami. Zewnętrzna strona rusztowania musi być otoczona poręczą ochronną na wysokości 1,1 metra. Z kolei w przypadku wewnętrznej strony rusztowania oddalonego od budynku o min. 0,2 m musi zostać zastosowana balustrada.

Nie bez znaczenia będzie również zadbanie o:

 • prawidłowy odpływ wód opadowych,
 • zastosowanie siatek ochronnych,
 • budowę rusztowania na terenach suchych,
 • należyte zabezpieczenie zarówno od strony zewnętrznej jak i od strony wewnętrznej,
 • niepracowanie przy silnym wietrze,

Zasady bezpiecznego montażu rusztowań

Osoba zajmująca się montażem rusztowania powinna stosować odpowiednie środki, które chronią przed upadkiem z wysokości. Zarówno przy montażu, jak i demontażu niezbędny jest plan z odpowiednimi instrukcjami. Montażem rusztowania może zająć się wyłącznie osoba uprawniona posiadająca książeczkę montażysty wydaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Demontaż rusztowań po zakończeniu pracy również powinien oczywiście przebiegać ściśle z opisanymi tu zasadami.